Jaroslav Chobot - Aya

Výstava
Expozice obrazů Aya huasca, (2012-2013) představuje vizuální textury imaginativního vnímání ayahuscových šamanských obřadů, které autor absolvoval po několik měsíců v prostředí peruánské přírody, zejména v minulém roce. Obrazy, pracované kombinovanými technikami (malba, kresba) na papírovém podkladu A2 (vodou rozpustnými barvami a kresebným nanášením barevných tuší), by měly být ještě v tomto roce vystaveny v Tokiu.
Termíny