Jak spolu mluví hoboj a harfa

Hudba
Děti z hobojové třídy Zuzany Tipkové a harfové třídy Markéty Doubravské ZUŠ Liberec zahrají známé i méně známé skladby pro hoboj a harfu (G. Puccini, J. Massenet, B. Andrés, P. Reade a další.
Termíny