V čem chodily naše prababičky

Výstava
Tradiční lidový oděv ve středních Čechách je název velké sezónní výstavy v sále bednárny. Z bohaté sbírky lidového textilu, uložené v depozitáři Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem, bylo vybráno osm krojových celků a velká kolekce nejrůznějších oděvních součástek, které představují sváteční ženský oděv ve středním Polabí do poloviny 19. století, do vrcholné fáze jeho rozvoje.
Termíny