Divadelní opony

Výstava
Výstava představuje na 50 velkoformátových reprodukcí malovaných divadelních opon ochotnických spolků.
Termíny