Procházka podvečerním zámkem

Volný čas
Návštěvníci uvidí v tajemné večerní atmosféře i místa, kam se během tradičních prohlídek nechodí. Průvodce vám budou dělat současníci arcivévody Františka Ferdinanda d´Este.
Termíny