Přejmenování místních jmen německých obcí po roce 1945

Volný čas
Přednáší prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. a Mgr. Jiří Jelínek.
Termíny