Jak se rostliny rozhodují

Volný čas
Rostliny komunikují, rozhodují se, spolupracují a konkurují si (jako třeba lidé). Jsou fascinující, protože jejich způsoby chování jsou tak odlišné od toho, čemu jsme schopni rozumět. Jejich svět je trochu jako výlet na jinou planetu: ukazuje, jak taky může vypadat život. Do tohoto světa se pokusíme během přednášky trochu proniknout. Seminář povede Tomáš Herben (Přírodovědecká fakulta UK).
Termíny