Ulmský model - Metoda a design

Výstava
Vysoká škola designu (Hochschule für Gestaltung), fungující v německém Ulmu v letech 1953–1968, byla jednou z nejvýznamnějších designérských škol na světě. Její interdisciplinárně postavený učební program, částečně navazující na dědictví Bauhausu, přitahoval studenty z mnoha zemí. Speciální metodika výuky proslulá jako „ulmský model“ ovlivnila vzdělávání designérů po celém světě a přispěla k vytvoření profesního obrazu průmyslového designéra. Byla zaměřena na systémové myšlení s jasně zdůvodněnými kroky v celém návrhovém procesu, které měly nabízet masové společnosti racionální a technicky orientovaná řešení sledující vědecký a technický pokrok (nové materiály, media a techniku). Již na konci padesátých let se zde vyvinula intenzívní spolupráce s průmyslem. Prostřednictvím velkoformátových fotografií, grafiky, dvourozměrných a trojrozměrných návrhů i skutečných výrobků sleduje tato výstava jako hlavní téma formální i hlubší charakteristiku „ulmského modelu“ a jeho vliv až do současnosti.
Termíny