Škola základ života

Divadlo
Hudební komedie vycházející ze stejnojmenné divadelní hry Jaroslav Žáka a z jeho knihy Študáci a kantoři, ze známých filmů Škola základ života a Cesta do hlubin študákovy duše. Na půdorysu jednoho školního roku (1937/38) v nejmenovaném českém maloměstském gymnáziu se odehrávají scény ze života sexty. Školní rok končí vyloučením „odbojného“ studenta Benetky, ve vzduchu visí druhá světová válka. Veselé i tíživé situace ze života študáků a kantorů nepostrádají satirickou nadsázku ani melancholicko-nostalgický tón filmů pro pamětníky. Téměř dvě desítky hudebních a tanečních čísel inspirovaných dobovými šlágry dělají z titulu takřka muzikál.
Termíny