Klubový večer Z dividla Ostrava

Divadlo
Autorská poezie a písničky. Účinkují Petra Göbelová a členové Z dividla Ostrava.
Termíny