Tajemství

Hudba
V opeře je tajemství hned několik: Kalina má získat poklad, aby se mohl ucházet o ruku sestry svého rivala Maliny, tajemstvím má být i láska Víta a Blaženky – dětí obou znepřátelených rodů, stejně jako Kalinův dluh za stavbu nového domu či tajemství frátera Barnabáše, které sdělil před smrtí Kalinovi, jak by mohl získat pannu Rózu. Hudební vědci často označují Tajemství za nejlepší Smetanovu operní partituru.
Termíny