Zničené kostely severních Čech 1945 - 1989

Výstava
Tématem expozice je likvidace sakrálních památek severních Čech v období let 1945–1989. Projekt je vymezen územím bývalého Severočeského kraje (včetně okresu Semily), které dnes patří krajům Libereckému a Ústeckému. Na výstavě jsou prezentovány dosud nezveřejněné fotografie, dokumenty litoměřického biskupství i filmy památkového ústavu. Pořádá Společnost pro obnovu památek Úštěcka, FF UK, FF UJEP a Národní památkový ústav ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.
Termíny