Musica dolce vita - adventní koncert z děl českých mistrů

Hudba
Soubor působí na české hudební scéně od roku 2005 a má na svém kontě stovky koncertů. Především se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání špičkové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové, trio doplňuje písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniela Demuthová.
Termíny