Středa s pohádkou

Volný čas
Příjemně strávený čas s pohádkou. Program se skládá z četby či dramatizace pohádky a výtvarné dílny nebo pohádkové soutěže. Určeno především pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Termíny