Hotel mezi dvěma světy

Divadlo
Francouzská komedie o smrtelnících a nesmrtelných věcech. Vítejte ve světě, kde jsme si všichni skutečně rovni a kde sami sebe uvidíte tak, jak jste se zatím neodvážili. Tajemný doktor S na vás už čeká…
Termíny