Hudebně-improvizační meditace s kupou nástrojů

Volný čas
Nepravidelná setkání, na kterých bubnujeme, rozvíjíme rytmické cítění i smysl pro celistvost výkonu skupiny, kromě rytmu se zabýváme také hudební senzitivitou, uvolněním a sebevyjádřením pomocí kolektivní improvizace, zkoumáme různé etnické nástroje, to vše okořeněno prvky aktivní muzikoterapie. Součástí je nevýuková část, kde si zkoušíme navzájem naslouchat a komunikovat mezi sebou pomocí bubnů. Nejde jen o rytmus a melodii, ale i o vnímání a sounáležitost vyjádřenou zvuky a pohyby. Jednotlivá setkání jsou obohacována ukázkou neobvyklých hudebních nástrojů z různých koutů světa. Zakoušíme, jak hudbu a spontánní projev využívaly a využívají tradiční domorodé kultury.
Termíny