Křídla motýlí

Výstava
Mistrovská grafika s motivy motýlů Maxe Švabinského a velká sbírka motýlů chropyňského rodáka Josefa Poly.
Termíny