Literární studio Evropského kongresu literátů

Volný čas
Téma setkání: "Valerij Zolotuchin na scéně i v životě".
Termíny