"Tento den vítězství!"

Hudba
Slavnostní koncert.
Termíny