Jak porozumět agresi či úzkosti

Volný čas
Horká a chladná agrese, úzkosti a strachy. 5. část cyklu přednášek Mgr. Marie Linhartové.
Termíny