Jarní koncert Pocta Verdimu

Hudba
Účinkují: Pěvecký sbor Vlastimila a hosté, ZUŠ V. Ambrose v Prostějově.
Termíny