O Červené karkulce

Divadlo
Pořad pod společným názvem obsahuje dvě pohádky. První klasickou “O Červené Karkulce” napsal J. Středa. Je hrána dvěma maňásky (Karkulka, babička) a maskami (vlk, myslivec), se kterými vystupuje postava Pana Pohádky, která celý příběh vypráví. Druhá pohádka “Krabičková” je napsána paní učitelkou z mateřské školy. Má jednoduchý příběh, ve kterém vystupuje král Krabicius, princezna Krabička, babice Krabice a drak Krabičák. Pohádka zároveň slouží jako cvičení na výslovnost. Děti jsou přímo spolutvůrci představení. Místo loutek se používají malované dřevěné krabice.
Termíny