Historie a současnost našeho domova

Volný čas
Přijměte pozvání na další pokračování přednášek s besedou do prostor Městského muzea. Besedy povedou Mgr. Emilie Ráčková a Ing. Jiří Šťastný.
Termíny