Petr Wagner - gambový sólový recitál

Hudba
„Viola da gamba aneb Poezie strun a pražců" (Marin Marais, Gottfried Finger, Tobias Hume, Jean-Baptiste Antoine Forqueray aj).
Termíny