Záměna

Divadlo
Hra s ryze českým humorem, kde i nevěra je provedena přísně po česku a kde se definitivně potvrdí, že zatímco například takovou ženu německou, italskou či mongolskou lze lehce obelstít, českou ženu, ženu živitelku obelstít nelze.
Termíny