Strašidlo cantervillské

Divadlo
Hra oplývající romantickou náladou staré dobré Anglie je především střetem dvou různých životních postojů - romanitckého snění, nostalgie po starých časech a fantazie v kontrastu s moderní, praktickou a cynickou Amerikou, která postrádá fantazii.
Termíny