Bitva u Kolína - záchrana monarchie?

Volný čas
V první přednášce přiblíží PhDr. Ondřej Bastl z Archivu hlavního města Prahy jeden z nejdůležitějších vojenských střetů válek o dědictví rakouské v dobovém kontextu, včetně rozboru příčin a důsledků slezských válek.
Termíny