Cinema Studies - Kamera

Volný čas
Obraz ve filmu. Film je pohyblivý obraz. Filmové dílo vytváří specifický filmový prostor a pohyb. Obraz je často dominantní složkou filmu. Kameraman naplňuje obecná obrazová pravidla, ale také je může porušovat. Jakým způsobem lze vnímat kameru ve filmu? Host: Asen Šopov (Wanted, Želary).
Termíny