CESTA / Farma v jeskyni

Divadlo

Komponovaný večer s nahlédnutím do různých kultur, ale i do dění uvnitř souboru v časosběrném horizontu deseti let.


50 min; jazykově bezbariérové


„Na „Cestě“ je hypnotizující způsob, jakým Farma v jeskyni převádí specifické emoce a zkušenosti do hudby a tance… do spletitého a zároveň bezprostředního obrazu nespatřených lidí žijících v rychle mizících kulturách“.
Joseph Fahim, Masress

 

Cesta dává divákovi možnost nahlédnout nejen do různých kultur, ale i do dění uvnitř souboru. Farma v jeskyni sdílí s divákem své hledání v časosběrném horizontu deseti let: Performeři se na jevišti díky videoprojekcím setkávají s lidmi, kteří jim darovali své příběhy, písně, rytmy a taneční kroky a stali se součástí jejich života.


Farma v jeskyni

 

Je mezinárodní divadelní studio působící v Praze, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Moderní tvorba souboru překračuje hranice žánrů fyzického, tanečního nebo hudebního divadla. Představení Farmy v jeskyni vznikají na základě dlouhodobého výzkumu, který je zaměřený na přenos lidské zkušenosti mimo slovo a limity běžného porozumění. Nachází ho například v odkazech minoritních kultur, hudby, fyzického projevu, atmosféry a faktů spojených se specifickým místem. V inscenacích se konfrontuje osobní a sociální vnímání světa a dochází při nich k silnému sdílení zážitku ze zkušenosti mezi performery a diváky.

Farma v jeskyni je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění, mezi kterými je nejprestižnější Evropská cena Nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který se tak stal jediným českým držitelem této ceny. 


Premiéra: 3. a 4. Října 2011, divadlo Ponec, Praha


Další představení této skupiny:

Divadlo; Čekárna; Sclavi: Emigrantova píseň; Sonety temné lásky.

Účinkují

Vytvořili: Viliam Dočolomanský, Hana Varadzinová, Eliška Vavříková, Róbert Nižník, Roman Horák, Anna Kršiaková, Jun Wan Kim, Patricie Poráková, David Jánský
Režie: Viliam Dočolomanský
Dramaturgie: Viliam Dočolomanský, Hana Varadzinová
Video: Jakub Daníček, Luiz Augusto Martins
Kostýmy: Barbora Erniholdová
Světelný design: Michal Kříž
Produkce: Farma v jeskyni
Účinkují: Hana Varadzinová, Eliška Vavříková, Róbert Nižník, Roman Horák, Anna Kršiaková, Jun Wan Kim, Minh Hieu Nguyen a Vít Halška

Termíny