Cyklus putování za poznáním: Archivář a archivnictví

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Ředitel Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení, Mgr. Roman Kolek, přiblíží, co netušeného se v archivech stále ještě nalézá. Představí archivnictví a práci archivářů. Současně pojedná o archiváliích „svého“ archivu, ve kterém se uchovává i většina fondů s přímým vztahem k Říčanům a okolním obcím (fond říčanské fary, města Říčany a sousedních obcí i fondy řady zdejších institucí a podniků).

Přednáška bude přínosem pro laiky i zájemce o historii zdejší oblasti či svého rodu. Během přednášky dojde k vystavení originálu cenné archiválie v historické vitríně říčanského muzea – to, která to bude, si však necháme až na středu 22. května v 18:00, kdy začíná naše první společné „Putování za poznáním“.

Termíny