Nabucco

Hudba
Nabucco je teprve třetí Verdiho operou, kterou sugestivně a geniálně vytvořil na biblický námět za několik týdnů. V libretu T. Solery ho nejprve zaujal začátek žalmu 136 „Va, pensiero, sull’ali dorate.“ (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…) a inspiroval ho ke spontánní kompozici sboru, který se stal osvobozeneckou písní zpívanou po celé Itálii. Vášnivá hudba díla, pojednávající o osvobození Židů z babylonského zajetí, burcovala obyvatelstvo, zaujatého touhou po osvobození z rakousko-habsburské moci a následném sjednocení Itálie. Premiéra této opery na zakázku impresária milánské Scaly Bartolomea Mareliho se uskutečnila v březnu 1842. Dnes je dílo oblíbené především díky dramatické věrohodnosti v hudebním zpracování. V italském originále s českými titulky.
Termíny