Srdeční a cévní nemoci a jejich prevence

Volný čas
Přednáší prim. MUDr. Jiří Leisser. Přednáška bude doplněna volnou besedou na dané téma.
Termíny