Dostanu tě na jahody

Divadlo
Autorka v této komedii vystihuje lidské vlastnosti, které dobře známe, u jiných je vehementně odsuzujeme, ale u sebe samých je nalézt nechceme: chlapskou ješitnost, sebelásku, kariérismus, intrikánství.
Termíny