Jak reagovat, když se octneme v nepříjemných situacích? Proč je důležité cítit se dobře.

Volný čas
Centrum Úsměv zve na povídání o příjemných a nepříjemných pocitech, které se uskuteční v úterý 14. května 2013 v 17:00 hovin v Centru Úsměv v prvním patře nad Komerční bankou v Bystřici pod Hostýnem. Pocit štěstí má velký význam, protože jen s ním můžeme přitahovat věci, které si přejeme, ale je to také nejpřirozenější stav bytí. Pokud jsme s lidmi nebo v situacích, které pro nás nejsou příjemné je obtížnější se cítit dobře. Pro nás důležité pochopit a uvědomit si toto: když prožíváme nepříjemné zážitky trvající pět nebo deset minut, tak většina negativních pocitů se nás nezmocní během nepříjemných zážitku, ale trvají hodiny po nich, kdy o nim rozvažujeme. Obvykle trávíme mnohem více času přemýšlením o negativních věcech, které se staly, než o věcech, které se dějí. Abychom v nich nezůstávali, potřebujeme se v čase, kdy jsme o samotě, zaměřit se na to, o čem si přejeme přemýšlet. Když se pak v životě dostaneme do situací, které jsou pro nás nepříjemné, zesílí naše schopnost nevšímat si příliš negativních událostí a po čase nás zákon přitažlivosti přestane přivádět do podobných situací, protože už v nás tyto myšlenky nejsou aktivní. A tato znalost stojí za to. Více informací na www.centrum-usmev.webnode.cz

Termíny