SLOVANŠTÍ VĚROZVĚSTOVÉ A VELEHRAD V PROUDECH MODERNÍ DOBY

Volný čas
Přednáška doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. Závěrečný pořad cyklu Čtení a poslouchání pro všechny. Od 17:30 h bude možné shlédnout výstavu Cyrilometodějský Velehrad. Přednáška se koná v rámci mezinárodní vědecké konference Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu (13.–17.5.2013, Velehrad).

Termíny