HRADNÍ POBOŽNOST

Volný čas
o. Jiří Orság s biřmovanci a lukovskými farníky zavítá v podvečer na hrad a tady vykoná pobožnost. Přimluví se také za zdar myšlenky obnovit na hradě Lukově kapli. Věříme, že akce se zúčastní i světící biskup olomoucký Josef Hrdlička.

Termíny