Výtvarná soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ SLUNÍČKO

Volný čas
DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, vyhlásilo výtvarnou soutěž, tentokrát nejen pro děti, ale i dospělé. Účastníci měli ztvárnit nebo vytvořit svou oblíbenou technikou „sluníčko“. Téma bylo zvoleno k příležitosti 35. výročí založení DDM Sluníčko, které si v letošním roce připomínáme. V soutěži se sešlo 126 prací od 164 účastníků z Tlumačova, Kvasic, Otrokovic a dalších okolních měst a vesnic. Do soutěže se nově zapojili Senior B a Naděje z Otrokovic a také MŠ Kvasice. Jak soutěž dopadla, se můžete dozvědět na výstavě nebo na www.tlumacov.cz. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem za účast v soutěži. Odměny pro vítěze a sladký dáreček pro každého účastníka soutěže jsou k vyzvednutí v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov. Výstavy všech prací, na které Vás srdečně zveme, proběhnou 29.4. - 17.5. v prostorách KIS v Tlumačově a 26.5. – 10.6. v Otrokovicích na Besedě. Výstava v Otrokovicích bude zahájena 26.5. vernisáží od 15:00 hodin a následovat bude Akademie DDM Sluníčko.

Termíny