PROSTOR ZLÍN 2013

Volný čas
Prostor Zlín 2013 je v pořadí již šestým ročníkem přehlídky umění ve veřejném prostoru. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně tuto mezinárodní přehlídku pořádá trienálně, tedy každé tři roky. Letoší pokračování akce se odehraje v bývalém továrním areálu firmy Baťa, a to především v novém působišti galerie - 14|15 Baťově institutu.

Termíny