Sochy také umírají

Film, Krátký film
Film, který vznikl ve spolupráci více tvůrců, byl francouzskými cenzory po více než jednu dekádu zakázán jako útok na francouzské koloniální období (a nyní je dostupný jen ve zkrácené podobě). Snímek je hlubokou studií afrického umění a jeho úpadku jako důsledku kontaktu se západní civilizací.
Termíny