Hlasy všech barev

Divadlo
Hudebně – dramatické představení divadla hudby a poezie Agadir pod vedením paní Mileny Fucimanové. Žertovný provokující příběh je provázán původními písněmi na slova současných českých básníků.
Termíny