Pražské jaro - Zahajovací koncert

Hudba
Interpreti: Orchestre Philharmonique de Radio France, Peter Oundjian - dirigent. Program - Bedřich Smetana: Má vlast.
Termíny