Občan a věc (rovný rovného nemá právo soudit)

Divadlo
Tři figury vedou rozmluvu inspirovanou osobnostmi tvůrců auditivní poezie, osobní pamětí, touhou k tvorbě. Rozmluva na sebe střídavě bere podobu beckettovského dialogu, vědecko-detektivního vyšetřování či humorné psychofyzické bitky. Inscenace je koncipována jako šestidílný průběžně se proměňující projekt, který se stane jedním z cyklů tzv. Volných směrů. Jejich smyslem je umožňovat obecenstvu účastnit se dobrodružných výletů divadelního média k jiným uměleckým žánrům.
Termíny