Prodaná nevěsta

Hudba
Právě dnes, kdy se vytrácí z lidských vztahů upřímnost a na našich jevištích je obcházena citovost, jakoby již patřila do inventáře zašlých časů, se znovu vracíme ke Smetanovi s velkou úctou a hrdostí. Nejde jen o tu zásluhu, že se jeho opera Prodaná nevěsta stala světovou a více než všechny činy politické proslavila českého člověka ve světě. Jde tu o mnohem víc. Smetana totiž neusiloval svým dílem o světovost a proniknutí za hranice naší vlasti, nýbrž právě naopak, šlo mu o posílení domácího sebevědomí, o vědomí velikosti a kulturnosti vlastního národa. Prodaná nevěsta je klasické dílo z českého venkovského života minulého století a musí být interpretována se vší čistotou a láskou k českému člověku, kterého Smetana glorifikoval a který byl s velkým citem a láskou oslavován i v jiných dílech klasiků našeho národního obrození. A právě pro tyto hodnoty se pro svět můžeme znovu stát vzorem kulturní a mravní velikosti
Termíny