Král Richard III.

Divadlo
Jedna z nejslavnějších her světového divadelního repertoáru přímo navazuje na tři díly Krále Jindřicha VI., a dovršuje tak první Shakespearovu historickou teatrologii, která se odehrává na pozadí války „dvou růží“, drastického zápasu mezi Lancastery a Yorky probíhající v letech 1455 – 1485 a zakončené vítězstvím Jindřicha, hraběte z Richmondu, který jako král Jindřich VII. nastolil vládu tudorovské dynastie.
Termíny