PHOTOMEETPOINT 2013

Výstava

Mezinárodní přehlídka nekomerční fotografie, která
proběhne formou výstavy od 13. května do 6. prosince ve foyer Kongresového centra Praha. Vstupné je dobrovolné a celkový výtěžek z prodeje vystavených děl poputuje k
vybraným charitativním organizacím. Patronem je pan Robert Vano.


PHOTOMEETPOINT 2013 je mezinárodní přehlídka nekomerční fotografie, která proběhne od 13. května do 6. prosince ve foyer Kongresového centra Praha v rámci projektu Cargo Gallery. Volně navazuje na událost z roku 2009 nazvanou Rok české a slovenské nekomerční fotografie.

PHOTOMMETPOINT 2013 má formu výstavy propojující tvorbu nekomerčních fotografů se zkušenými profesionály v oboru z Čech i ze zahraničí. Tento projekt tak nadějným autorům fotografie umožňuje prezentovat své práce na veřejnosti a konfrontovat je s díly erudovaných tvůrců.

Vstupné je dobrovolné a celkový výtěžek z prodeje vystavených děl poputuje k vybraným charitativním organizacím. Přehlídka je rozdělená do 4 tématických kol, z nichž každé kolo má svou vybranou organizaci, které prostřednictvím svého výtěžku pomáhá.

13. května - 22. června: "Krajina, člověk, město"; The Tap Tap
24. června - 30. srpna: "Volné téma"; Caballinus
2. září - 1. listopadu: "Akt"; Škola SPMP Modrý klíč
4. listopadu - 6. prosince: "Bytost"; APLA

Těšíme se na Vaši návštěvu,
tým Cargo Gallery

Termíny