Je esperanto mrtvý jazyk?

Výstava
Putovní výstava, ve které máte možnost proniknout i do základů esperantské gramatiky a slovní zásoby a dozvědět se o možnostech studia tohoto jazyka. Poznáte některé slavné esperantisty či příznivce esperanta a odhalíte unikátní možnosti esperantistů při navazování přátelských kontaktů po celém světě. Nahlédnete do toho, jak esperanto napomáhá k boření bariér mezi lidmi, k lepšímu poznávání cizích kultur, ke snazšímu studiu dalších jazyků i jak se podílí na mezinárodních dobročinných projektech.
Termíny