350 let Stálého říšského sněmu

Výstava
Mnozí historikové nahlížejí na Stálý říšský sněm v Řezně jako na první opravdový parlament v Německu. V 17. a 18. století zde totiž zasedali zástupci stavů Svaté říše římské národa německého a jednali o důležitých politických rozhodnutích. Dne 20. ledna 1663 Stálý říšský sněm zasedal poprvé v prostorách dnešní Staré radnice v Řezně. V německých, ba dokonce i v evropských dějinách, se jednalo o událost zásadního významu. Zde se po 150 let diskutovalo o daních, rozdělení moci či hospodářských otázkách.
Termíny