Místa paměti - Paměť míst

Výstava
Topografie soudobé paměti českého národa na období 1948-1989, projekt ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a s FF UJEP.
Termíny