Cesta od renesance k baroku - slavnostní zahájení

Volný čas
Na programu: Labyrint světa a ráj srdce (scénka DS J.K.Tyla), Beseda s archtektkou Markétou Veselou u Brány času, Orchestr ZUŠ Mor. Třebová, Žerotínové - scénka DS J.K.Tyla, Módní přehlídka paní Zelené, Qanti minoris (folkrock), Zdeněk Král a přátelé, Trio de Janeiro, Ohňostroj.
Termíny