Bubnování pro všechny

Volný čas
Bubenický workshop. Seznámíte se se základy hry na africký buben djembe a vyzkoušíte si i bubnování na tělo (bodypercussion). Jeden z rytmů, který se naučíte, bude na závěr nahrán a každý dostane jednu nahrávku ve formátu MP3. Žádné noty, žádné předchozí zkušenosti, žádný hudební sluch, jen dobrý učitel!
Termíny